Test zelf op toegankelijkheid

[Documenten] [Technieken] [Links] [Tools]

Informatie op een website moet toegankelijk zijn.
In de praktijk wordt dat vaak uitgelegd als 'toegankelijk voor blinden en slechtzienden'. Dit is echter een te beperkte invulling van het onderwerp. Toegankelijkheid is van belang bij meer omstandigheden, zoals bij het bezoeken van een site:

  • met een andere browser en/of besturingssysteem dan de meest gebruikte, of met een ander apparaat dan een PC;
  • door mensen met een functiebeperking (waaronder blinden en slechtzienden);
  • met een veel gebruikte browser, maar waarbij de JavaScript-functionaliteit door de netwerkbeheerder om veiligheidsredenen is 'uitgezet';
  • door de 'robot spider' van een zoekmachine.

Sinds 1999 bestaat voor toegankelijkheid een norm: de Web Content Accessibility Guidelines van het World Wide Web Consortium. Een website kan als voldoende toegankelijk worden beschouwd als aan de minimale richtlijnen van WCAG wordt voldaan. Deze worden de prioriteit 1 richtlijnen genoemd.

Met deze pagina wordt een handreiking geboden om een beeld te krijgen van de toegankelijkheid de eigen website. Beschikbaar zijn: achtergrondinformatie, een doe-het-zelf toets, een checklist, tips, diverse links naar bronnen elders op het internet en een aantal vrij te gebruiken tools.

Documenten

Technieken

Links

Tools

Een actueel overzicht van hulpmiddelen is te vinden op de pagina Evaluation, Repair, and Transformation Tools for Web Content Accessibility van het Web Accessibiolity Initiative van het W3C. Minstens zo bruikbaar: www.accessibility.nl/testen

(toegankelijkheidstest)
  

(toegankelijkheidstest) 
  

Raph de Rooij
www.raph.nl

[Terug naar boven]


 
counter