[Testen op toegankelijkheid]

Prioriteit 1 checklist

Leeswijzer:

  1. De cijfers in de eerste kolom refereren aan de betreffende richtlijn van het World Wide Web Consortium (W3C) en bevatten een link naar de Nederlandse vertaling.
  2. 'Meer uitleg' bevat een link naar extra informatie over de richtlijn op www.drempelsweg.nl, een project van het Landelijk Bureau Toegankelijkheid.

Er is ook een afdrukbare versie van dit document beschikbaar (PDF-formaat, 27 Kb).

 

Algemeen

1.1Lever een tekstequivalent voor elk niet-tekstueel element. Elke afbeelding, elk niet-tekstueel element, op een website moet een alt-tekst hebben. De beschrijving moet vooral functioneel zijn en hetzelfde doel hebben als de visuele of auditieve informatie. (meer uitleg over richtlijn 1.1...).
Zie ook de opmerkingen over Flash.
2.1Zorg ervoor dat alle informatie die met behulp van kleur wordt overgebracht ook beschikbaar is zonder kleur, bijvoorbeeld uit de context of uit de opmaak. (meer uitleg over richtlijn 2.1...)
4.1Geef duidelijk veranderingen aan in de natuurlijke (gebruikte) taal van de documenttekst en van alle tekstequivalenten, zoals onderschriften. (meer uitleg over richtlijn 4.1...)
6.1Organiseer documenten zo dat ze zonder style sheets gelezen kunnen worden. (meer uitleg over richtlijn 6.1...)
6.2Zorg ervoor dat equivalenten voor dynamische content worden geactualiseerd, als de dynamische content verandert. (meer uitleg over richtlijn 6.2...)
7.1Geef het scherm geen gelegenheid om te flikkeren totdat user agents gebruikers in staat stellen flikkering te sturen. (meer uitleg over richtlijn 7.1...)
14.1Gebruik de duidelijkste en eenvoudigste taal die zich leent voor de content van een site. (meer uitleg over richtlijn 14.1...)
 

Bij gebruik van 'image maps'

1.2Lever tekstlinks voor ieder actief gebied van een server-side image map. (meer uitleg over richtlijn 1.2...)
9.1Lever client-side image maps in plaats van server-side image maps behalve waar de gebieden niet kunnen worden gedefinieerd met behulp van een beschikbaar geometrisch model. (meer uitleg over richtlijn 9.1...)
 

Bij gebruik van datatabellen (dus niet als de <TABLE>-tag voor layoutdoeleinden wordt gebruikt)

5.1Geef voor tabellen met data de rij- en kolom-headers aan. (meer uitleg over richtlijn 5.1...)
5.2Gebruik voor datatabellen met twee of meer logische niveaus van rij- of kolomheaders opmaak om data- en headercellen te associëren. (meer uitleg over richtlijn 5.2...)
 

Bij gebruik van frames

12.1Ieder frame moet een title-attribuut hebben waaruit het doel en de inhoud van het frame blijkt. (meer uitleg over richtlijn 12.1...)
 

Bij gebruik van (Java- en VB-)script en/of applets

6.3Zorg ervoor dat pagina's bruikbaar zijn, als scripts, applets of andere programma-objecten uitstaan of niet worden ondersteund. (meer uitleg over richtlijn 6.3...)
 

Bij gebruik van multimedia (audio, video, animatie)

1.3Totdat user agents automatisch de tekst van een beeldspoor hardop kunnen voorlezen moet je een auditieve beschrijving geven van de belangrijke informatie van het beeldspoor van een multimediapresentatie. (meer uitleg over richtlijn 1.3...)
1.4Voor iedere tijdgerelateerde multimediapresentatie kan je equivalente alternatieven synchroniseren met de presentatie. (meer uitleg...)
 

Als het niet lukt om een pagina toegankelijk te maken

11.4Als je ondanks alle inspanningen geen toegankelijke pagina kan creëren, lever dan een link naar een alternatieve pagina. (meer uitleg over richtlijn 11.4...)


Raph de Rooij
versie: 16 januari 2003

[Terug naar boven] [Beginpagina]


 
counter