[Testen op toegankelijkheid]

Pop-up vensters en JavaScript-links

Pop-up vensters, meestal van die kleine browservenstertjes zonder adresregel en navigatieknoppen, zijn doorgaans een crime als het om toegankelijkheid gaat. Vaak wordt een constructie gebruikt als:

<A HREF="javascript:Venster('popup.htm')">Voorbeeld 1</A>

Zo ziet het resultaat er uit: Voorbeeld 1.

Een belangrijk nadeel is, dat zonder JavaScript de link niet werkt. En dus kan een dergelijke constructie nooit voldoen aan ijkpunt 6.3 van de toegankelijkheidsrichtlijnen: 'Zorg ervoor dat pagina's bruikbaar zijn, als scripts, applets of andere programma-objecten uitstaan of niet worden ondersteund'.

Een andere nadelige consquentie van een JavaScript-link is, dat veruit de meeste spiders van zoekmachines er niks mee kunnen en de link dus niet volgen. Optimaliseren van de toegankelijkheid van een site is daarom niet alleen nuttig voor mensen met een handicap; ook spiders van zoekmachines - in essentie zijn dat primitieve browsers - hebben er veel baat bij.
En dat is nog niet alles. Handelingen via de rechter muisknop als:

  • link openen in een nieuw venster
  • printen
  • opslaan
  • toevoegen aan je bookmarks

en dergelijke werken niet bij JavaScript-links. Probeer het maar!
Kortom, er zijn argumenten te over om geen JavaScript-links meer te gebruiken.

Het is prima mogelijk - en nog eenvoudig ook - om een link maken die precies hetzelfde werkt, wèl voldoet aan ijkpunt 6.3 en geen enkele van de hierboven genoemde nadelen kent. En zo ziet een dergelijke link er uit:

<A HREF="popup.htm" ONCLICK="Venster('popup.htm');return false;">Voorbeeld 2</A>

Het resultaat: Voorbeeld 2

Voorbeeld 2 werkt altijd, ook als JavaScript niet beschikbaar is. Met behulp van het attribuut 'ONCLICK' wordt een pop-up venster geopend als op de link wordt geklikt, op precies dezelfde manier als in voorbeeld 1. Met de waarde 'return false;' wordt voorkomen dat de normale link, de waarde van attribuut 'HREF', wordt geactiveerd. Als JavaScript niet beschikbaar is wordt die waarde juist wèl gebruikt. Indien de link in een nieuw browservenster moet worden geopend, kan het attribuut 'TARGET' worden gebruikt.

Het openen van nieuwe browservensters kan voor gebruikers tot verwarring leiden, zeker als het onaangekondigd gebeurt. Heb hier dus aandacht voor en gebruik pop-up vensters daarom met mate. En àls je ze gebruikt, meldt dan dat er een nieuw venster wordt geopend, bijvoorbeeld met behulp van het TITLE-attribuut.

Wie de toegankelijkheid van de hierboven beschreven link naar een nòg hoger niveau wilt tillen, dient volgens de regels behalve het attribuut 'ONCLICK' ook het attribuut 'ONKEYPRESS' te gebruiken. Beide attributen moeten dan dezelfde waarde bevatten. Zo zijn ook gebruikers geholpen die van toetsenbordbediening afhankelijk zijn, is de redenering.
Een kanttekening is echter wel op zijn plaats: van link naar link springen met de TAB-toets leidt in sommige browsers tot het activeren van de link; op de TAB-toets drukken wordt dan ook gezien als een 'Keypress'. Bij toetsenbordbediening in browsers als Internet Explorer, Mozilla en Opera (vanaf versie 7) wordt bij 'Enter' de 'ONCLICK' waarde uitgevoerd en wordt het pop-up venster gewoon geopend. 'ONKEYPRESS' heeft bij gebruik van bovengenoemde browsers dus geen toegevoegde waarde, maar levert onder andere omstandigheden wèl een probleem op. Daarom wordt het gebruik van 'ONKEYPRESS', hoewel formeel vereist, om praktische redenen niet aangeraden.

Met TITLE en TARGET ziet de link er als volgt uit:

<A HREF="popup.htm" ONCLICK="Venster('popup.htm');return false;" TARGET="_blank" TITLE="Link opent in een nieuw browservenster">Voorbeeld 3</A>

Zo ziet het resultaat er uit: Voorbeeld 3

De JavaScript functie Venster() die in alle drie voorbeelden wordt gebruikt, is in de HTML-code ondergebracht tussen de tags <HEAD> en </HEAD> en ziet er als volgt uit:

<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript"><!--//
function Venster(URL) {
venster = window.open(URL, 'popupvenster', 'width=220, height=250, resizable=no, menubar=no, scrollbars=no, status=no, toolbar=no');
}
//--></SCRIPT>


Raph de Rooij
Met bijdragen van Salar en Inca, via de nieuwsgroep nl.internet.www.ontwerp
versie: 4 februari 2003

[Terug naar boven] [Beginpagina]


 
counter